اگر نفت تمام شود چه سرنوشتی داریم ؟

به نقل از روزنامه ایندیپندنت خطاب به کشورهای نفتی "نفت را رها کنید ٬پیش از آنکه نفت شمارا رها کند. به راستی عاقبت اقتصاد کشورهای که به نفت وابسطه هستند چه می شود از نگاه روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نفت به جز درد سر برای کشورهای نفت خیز خاصیت دیگری ندارد چرا که به گفته این روزنامه تکیه بر اقتصاد تک محصولی نفتی فقر را برای کشورهای غیرصنعتی به وجود خواهد آورددر حال حاضر ۸۰۰حوزه نفتی در سراسر جهان در حال تمام شدن هستند و پس از آن برای اداره جوامع و سیر کردن شکم ملت های که صددرصد به این اقتصاد وابسته هستند چکار باید کرد.ذخایر نفتی دیر یا زود به پایان می رسد کشورهای نفتی باید از امروز به فکر فردای خود باشند هرچند کشور انگلیس در طول تاریخ عملکردی استعماری داشته و عقب ماندگی بسیاری ازین کشورها هم محصول نیات شوم استعماری آنان  بوده است ولی به هر حال باید ضمن تحلیل واقعیات   زنگ خطر اتمام ذخایر انرژی را در جهان احساس کرد وبه فکر چاره ای دیگر  بود .

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:55  توسط سید ابوالقاسم شریعتی راد  |